Sundhedsprisen

Marianne Blenner Babalola (AOF Syd)

Fordi hun er med til, at gøre min mandag og fredag til en "leg" med max tempo og fed undervisning. Ikke en undervisning er den samme... Hvis man kommer i dårlig humør/nedtrykthed går man derfra med et meget bedre humør… Hun gør et kæmpe stykke arbejde og fortjener, at blive anerkendt for hendes arbejde

Indstillet af Gitte Thomsen

Marianne Babalola (AOF Syd)            

God til at undervise, altid glad, altid nye programmer. Jeg indstiller Marianne Barbalola til sundhedsprisen. Marianne er fantastisk god til at undervise sine kursister i bassinet. Jeg går selv på hendes hold for hensynstagende, hvor vi alle har lidt skavanker at slås med. Hun reagerer med det samme, hvis hun ser en kursist, der har problemer med at udføre øvelserne og instruerer så bare en anden måde, at få rørt den del af kroppen på en mindre belastende måde. Marianne er en underviser, som altid er glad og hendes hold deltager år efter år. Hun underviser mange hold og alligevel er der uge efter uge et nyt program med øvelser, vi udfører. Hun er en ildsjæl på sit område og gør et virkeligt godt stykke arbejde, derfor har hun fortjent prisen.

Indstillet af Inge Rendte Pharao

Marianne Babalola  (AOF Syd)
                    
Hele kroppen styrkes, forskellige øvelser, skaber et sjovt og varmt miljø, alle trives og motiveres. Marianne har fortjent ” Sundhedsprisen” Jeg har i mange år gået på  ”Varmtvandstræning- Hensyntagende” - det er bare FANTASTISK at være med. Jeg oplever at hele kroppen bliver styrket - der er forskellige øvelser hver gang og der tages hensyn til, hvad den enkelte kan /magter. Jeg er på arbejdsmarkedet og kan tydelig mærke på min krop, når der er pause med ” svømningen” - jeg har mere ondt og mere svært ved at klare arbejdet. Marianne forstår at skabe et sjovt og varmt miljø så alle trives og motivationen til at være med er høj.  Marianne har stor faglig dygtighed.

Indstillet af Marie Thomsen                          

Marianne Babalola  (AOF Syd)                 

God underviser, struktureret, varierende, spændende. Marianne har gennem de sidste 9 år været en god underviser efter 2 knæoperationer. Træning i vandet var og er stadig det mest givende gymnastik og bevægelse ikke kun for mine knæ, for hele kroppen. Hun ledsager mig i de bevægelser som er bedst for min krop. Mariannes undervisning er struktureret, men føles som en leg. Der er udfordringer som er individuel og stigende. Hele tiden med udgangspunkt ”hvad min krop kan”. Gennem forskellige spil/leg i grupper har Marianne formå, at danne også en social samvær i gruppen. Undervisningen er meget varierende og derfor spændende og ny hver gang. Mange øvelser kender man, men det bliver sat sammen hver gang på en anden måde. Har Marianne været på kursus, er hun rigtig god til at give den viden/øvelserne videre."                    

Indstillet af Helga Hinrichsen

Marianne Blenner Babalola (AOF Syd)           

Jeg indstiller Marianne Blenner Babalola for hendes faglige kunnen.Hun er god til at undervise efter hver deltagers behov og begrænsninger. Hun er god til at lave forskellige øvelser/ leg i vandet til os, så musklerne i kroppen bliver grundig rørt, Forskellighed hver gang. Marianne har styr på hendes undervisning, er altid parat med et smil når vi kommer. Marianne er god til at få smil og latter frem på holdet, så det både bliver træning og sjov. Vellidt træner som fortjener at blive fremhævet.                  

Indstillet af Inger Knudsen Hansen         

Marianne Babalola (AOF Syd)                   

Alsidig træning, sjovt, god til at få alle med. Hej, Mit navn er Peter Christian Sand. Og jeg vil gerne indstille Marianne Blenner Babalola til prisen da hun er god til det hun laver. træningen er alsidig, vi bruger alle muskler og selvom det indimellem er hårdt så er det sjov og jeg kan mærke at træningen virkelig hjælper mig. Hun er også go til at få dem med som synes det er svært. 

Indstillet af Peter Christian Sand  

Marianne Babalola (AOF Syd)                               

Gør motion sjovt, booster krop og sjæl, får altid godt humør og en god kropsfornemmelse. Jeg vil gerne indstille Marianne Babalola, da hun med sine aquafitnesshold er med til at gøre motion sjovt. Det booster både krop og sjæl og man går altid derfra med godt humør og en god kropsfornemmelse. Tror ALLE føler sig velkommen på Mariannes hold. Man bliver helt ”afhængig” af, at komme afsted

Indstillet af Susanne Nørr Nielsen  

Marianne Babalola (AOF Syd)                   

God oplevelse, stor viden, Individuelle vejledninger, glæde, engagement og dygtighed. Jeg har været deltager på Mariannes Aqua Fitness hold om mandagen i nogle år, og det har virkelig været en rigtig god oplevelse. Efterfølgende føler jeg mig altid glad og har en god følelse af at have arbejdet med hele kroppen. Marianne er altid velforberedt. Hun er altid meget engageret og meget glad. Marianne skaber smil og glæde på holdet, og jeg er altid glad og positiv efter Aqua Fitness med Marianne. Marianne har en stor viden omkring Aqua Fitness og er dygtig til at videreformidle sin viden og instruktioner omkring øvelserne til os. Undervisningen er altid spændende og inspirerende. Marianne er også god til at give individuelle vejledninger, hvis nogen har led problemer eller lignende, der skal tages hensyn til. Marianne er for mig en særlig ildsjæl. Jeg har igennem årerne deltaget på mange forskellige hold omkring motion og sundhed, men Mariannes Aqua Fitness er virkelig noget specielt, som skyldes Mariannes personlighed, glæde, engagement og dygtighed.

Indstillet af Jette Beck Rasmussen               

Marianne Blenner Babalola AOF Syd    

Fremmer vores sundhed og livskvalitet, individualitet i undervisningen, god stemning med plads til grin idet hun er med til at fremme vores sundhed og livskvalitet uge efter uge. Og giver mulighed for individualitet i undervisningen, så deltager med skavanker også kan være med, på samme tid, som sportsudøvere kan få noget ud af træningen. Marianne videregiver en god stemning under træningen og der er plads til grin.                    

Indstillet af Bettina Hvass   

Marianne Blenner Babalola - AOF Syd
    

Godt humør, nye øvelser hver gang. Jeg vil gerne indstille vores dygtige underviser til varmvandstræning, Marianne Blenner Babalola til denne pris. Hun er altid i godt humør, nye øvelser hver gang fx 15 gange i dette halve år. Mange gange tænker vi os +65 at det kan vi ikke men så kan vi alligevel. Bliver altid i godt humør hver torsdag og har man smerter et sted er de væk. Mariannes motto er: jeg tænker aldrig på jer som senior/gamle eller jeres alder når jeg laver nye øvelser. Så vi får et godt humør, alle muskler trænes og er meget motiverende træner vi har. Tusind tak til Marianne og hun fortjener bestemt at blive hædret med en pris                    

Indstillet af Inga Christensen     

Marianne Babalola AOF Syd                   

Står til rådighed, glad, idérig, den bedste til sit fag. Marianne står altid til rådighed, hun er glad, hun er idérig og jeg er sikker på den bedste til sit fag.  

Indstillet af Iben Sihm 

Marianne Babalola - AOF Syd                   

Stor viden, engagement, sjov og givende, alsidig. Jeg vil gerne indstille Marianne Babalola, underviser i aquagymnastik i Aabenraa mandag aften. Hun er for mig at se en underviser, der med stor viden og engagement skaber et sjovt og givende læringsmiljø.  Hun er meget alsidig i valg af gode øvelser og der er aldrig 2 undervisningstimer som er ens.                   

Indstillet af Vivi Schwebs Alsig    

Marianne Babalola - AOF Syd                                

Dygtig underviser, udfordrende, varieret undervisning. Hun har gjort mit liv rigt. Jeg vil gerne indstille Mianne Babalola. Hun har gjort en meget stor forskel på mit liv. Jeg har haft brystkræft og derefter fået en meget dårlig livskvalitet men efter at jeg begyndte at gå til aquafitness to gange om ugen ved Mianne har det ændret mit liv så min livskvalitet er nu meget bedre, takket være hende. Hun er en meget dygtig underviser og også udfordrende fordi hun altid er forberedt og meget varieret i undervisingen. Dygtig til at vi får rørt hele kroppen, så jeg håber at Mianne og aquafitness fortsætter, hun er en ener. Hun har gjort mit liv rigt igen.          

Indstillet af Helga BollerslevLOF Holstebro-Struer

LOF Holstebro-Struers sundhedshold sikrer, at borgere har et lokalt kvalitetsrigt træningstilbud, der foregår i et trygt fællesskab. Træningen forebygger mentale og fysiske sygdomme og forhindrer tilbagefald for de deltagere, der har været igennem et behandlingsforløb. Særligt mindre ressourcestærke borgere får stor glæde af aftenskolen professionelle træningstilbud, der træder til, når kommunens tilbud udløber, og hvor mange ikke har andre steder at søge hen.                

LOF Holstebro Struers sundhedshold er i høj grad med til at sikre de lokale borgeres sundhed- fysisk så vel som mentalt. Holdene skaber især stor værdi for de borgere, som er mindre ressourcestærke, og som er afhængige af et professionelt tilrettelagt træningsforløb i et trygt og meningsfuldt fællesskab for at undgå tilbagefald.

Undervisningen er målrettet den enkeltes fysiske og mentale behov og tager særlige individuelle hensyn. Holdene er åbne for alle, men mange af deltagerne på aftenskolens ryghold, mindfulnesshold for stressramte, pilateshold og hold for osteoporoseramte har fulgt et behandlings- og rehabiliteringsforløb i kommunen. Kommunens tilbud er nu skåret ned til det halve, selvom man ved, at træning gør en utrolig stor forskel både i forhold til forebyggelse, genoptræning og vedligeholdelse. Det gælder isæt for mennesker, der lider af muskel- og skeletsygdomme. De få træningstimer, kommunen tilbyder borgerne, er langt fra er nok til at sikre deltageren mod tilbagefald. Efter kommunens tilbud løber ud, er borgerne overladt til hjemmetræning, hvilket mange mindre ressourcestærke borgere ikke gennemfører. Derfor havner de ofte i behandlingssystemet igen.

I Holstebro løfter aftenskolens træningstilbud en utrolig vigtig opgave for samfundet såvel som for den enkelte. I aftenskolen kan borgeren nemlig fortsætte den rehabiliterende eller forebyggende undervisning i trygge rammer. Borgerene får en veluddannet underviser med blik for den enkeltes særlige udfordringer. Træningen foregår i de samme gode lokaler og ikke mindst med mange af de holdkammerater, der har været igennem et lignende forløb, og som udgør et motiverende og støttende fællesskab.

Den helt store gevinst ved aftenskolens sundhedshold er dog, at deltagerne i aftenskolen bliver mødt som almindelige mennesker, der dyrker en fritidsaktivitet, de selv har valgt og ikke som patienter, der følger et behandlingsforløb. Dette forhold er sammen med fællesskabet på holdene særligt vigtigt for deltagernes motivation og engagement og dermed for borgerens fortsatte sundhedstilstand. 

- Vi tror på, at det betyder noget for borgerens selvopfattelse, at de kan forsætte træning i aftenskolen som almindelig borger og ikke som patient, siger Lene Holm, leder af Center for Sundhed, Holstebro Kommune og fortsætter:

- Rigtig mange vil meget gerne forsætte med træning, hvor der er særlig opmærksomhed i forhold til deres behov. Derfor er aftenskolens målrettede tilbud som fx ryghold virkelig gode. Aftenskolen giver kommunen et kvalitetstilbud, som vi kan formidle til de borgere, som afsluttes i den kommunale rehabilitering, siger hun.

LOF Holstebro Struer er en så professionel og attraktiv en samarbejdspartner for kommunen, at der er indgået en formel partnerskabsaftale, hvilket er usædvanligt. For at sikre, at sundhedstilbuddene bliver ved med at modsvare borgernes behov, har aftenskolen og kommunen systematiseret evalueringen og udviklingen af undervisningen. LOF Holstebro-Struer sørger dermed for, at borgerne hele tiden har et tidssvarende, attraktivt og professionelt sundhedstilbud i deres nærområde.

Indstillet af LOF's landsorganisationRummeligheden (FO-AArhus)

Det efterspurgte tilbud Rummeligheden giver et anderledes forløb til særdeles belastede udsatte borgere i Aarhus Kommune: Med helhedsorienteret støtte, vejledning, undervisning, motion og aktiviteter i trygge rammer opnås væsentligt bedret fysisk, psykisk og social sundhed, overskud, trivsel samt lavere medicinforbrug: Desuden øget selvudvikling og selvforståelse, engagement, glæde og livsmod. 

Rummeligheden er en helhedsindsat på frivillig basis for det sårbare og udsatte menneske og er en fleksibelt tilrettelagt folkeoplysende aktivitet i henhold til folkeoplysningsloven. Deltagerne hjælpes til selv at blive aktive, udvikle sig psykisk, fysisk og socialt, og tage ansvar. Det kræves af de frivillige, at de er fagfolk med erfaring med udsatte borgere, og der er fokus på trivsel - dels i gruppen og dels hos den enkelte. Det anses, at en forudsætning at få bedre selvforståelse og overskud er at være i god fysisk form, få regelmæssig sund kost, blive aktiv og så medicinfri og klar som muligt.

Rummelighedens målgruppe (+35) har betydelige sociale, psykiske og fysiske vanskeligheder, og nogle af deltagerne har indvandrerbaggrund og sprogproblemer. Flertallet har lidelser som angst, PTSD, fobier, traumer efter overgreb, stress, ADHD, ensomhed og sukkersyge og nogle kan ikke være i egen bolig grundet disse problemer. En del har været meget isolerede, levet på gaden og er funktionelt hjemløse. Gennem deltagelse i Rummelighedens ugerytme i trygge rammer og et styrkende fællesskab, får deltagerne tilbudt personlig hjælp til selvhjælp og livsmestring, aktive sundhedstilbud som fitness, massage, mindfuldness, gåture og yoga, kreative aktiviteter, tilbud om danskundervisning samt bedrede sociale kompetencer og medborgerskab. Desuden støtte til at lære e-boks, netbank, læsning af breve etc., bevidsthed om egen livshistorie og ny personlig udvikling, bl.a. gennem individuelle og fælles samtaler. Gruppen får daglig tilbudt morgenmad – onsdag bydes også på frokost. De møder hver dag, og melder afbud, hvis de ikke kommer, hvilket ikke er almindeligt.

En række meget positive casestories vidner om store forbedringer af deltagernes fysiske og psykiske trivsel, sociale situation og selvstændighed. Siden start er én endda kommet i arbejde og én i praktik. De føler sig set og hørt i trygge og overskuelige rammer, får tillid, stolthed og værdighed samt lyst og mod til at skabe forandring. Såvel bostøtter som Indsats for Førtidspensionister henvender sig ugentlig på vegne af borgere, der har hørt om effekten blandt deltagerne og ønsker plads i gruppen.  Rummeligheden er ikke et sted, som dækker nu-og-her behov, eller hvor deltagerne passivt bliver over-nursede: De skal gennem en proces blive engagerede, selvhjulpne, ansvarlige og glade, trygge borgere, som resultaterne også vidner om. 

Rummeligheden er et nytænkende bud på fremtidig løsning af behovet for trygge, stabile og udviklende tilbud for de mest udsatte.  I dag er der 14 kvindelige deltagere, og pt. ikke kapacitet til flere, men med fondsmidler håber Rummeligheden at kunne udvide med flere hold, hold for begge køn, samt forankring og udbredelse af initiativet. Den særlige helhedsorienterede tilgang til de meget udsatte borgere giver en betydelig sundhedsmæssig styrkelse - både fysisk, psykisk og socialt - til en yderst trængende målgruppe, og fortjener oplagt at blive anerkendt med Sundhedsprisen 2017.                       

Indstillet af Mikael Bebber  

 

dof