Integrationsprisen

AOF MIDT aftenskolerne Base to Go             

Når man kommer i Base to Go føler man sig hjemme. Vi mødes og føler os trygge ved danskerne. Vi lærer mere dansk end på praktikpladser fordi vi vil forstå hinanden. Vi finder et fælles sprog. Vi lærer om lege og traditioner så børnene kender til det når de er i skolen med danske kammerater. I base to Go oplever vi at vi er ligeværdige- at det er det enkelte menneske der har værdi. jeg var bange for danskerne før jeg kom i Base to Go. Base to Go har givet mig mod på at involvere mig i det danske samfund. I dag, et år efter, har jeg både arbejde og er frivillig mange steder. Jeg kan snakke dansk og er ikke bange for det.                        

Indstillet af Souhair Osman 

 AOF MIDT Aftenskolerne Base to Go       

I Silkeborg står AOF bag en base, der tilbyder aktiviteter og netværk til flygtninge i byen. Det er et sted, som giver tryghed og mulighed for, at enlige, der ellers sad isoleret hjemme, kan komme ud og være med i et fællesskab med andre. Base to Go giver flygtninge mod på livet i Danmark.           

Det er lykkes Base to Go at skabe en atmosfære af tillid og gensidig respekt, så der opstår fællesskaber på tværs af etnicitet. Her taler arabere og kurdere med hinanden og hygger sig. Her er syrere, der opdager, at unge mænd fra Eritrea er åbne og fulde af gåpåmod til at blive integreret. Med andre ord: Fordomme bliver nedbrudt, og folk rykker sammen på tværs af etnicitet. 

Souhair Osman er én af de syriske kvinder, der er kommet i Base to Go, som har fået mod på at undervise i aftenskolen. Hun har hold i arabisk sprog og arabisk madlavning. På den måde er det win-win for både underviseren med anden etnisk baggrund end dansk, der kommer tæt på danskerne og for brugerne i aftenskolen, der får indblik i en ny kultur.   

Som en afledt effekt af Base to Go har projektet for udsatte flygtningekvinder set dagens lys. Det er for kvinder, som før kun gik hjemme bag den lukkede dør, men nu kommer ned i køkkenet og lærer om dansk kultur og danske madvaner. Nu siger samtlige kvinder, at de vil ud og arbejde i et køkken på en dansk virksomhed.

Endnu en afledt effekt af Base to Go er et IGU-forløb, hvor flygtninge, som kommer i caféen, får en håndholdt indsats med udgangspunkt i den enkeltes drømme på det danske arbejdsmarked. Hvor man andre steder finder virksomheder, der gerne vil have en flygtning i et IGU-forløb, spørger man her, hvad den enkelte flygtning har af uddannelse og gerne vil arbejde med, og på den baggrund finder man en virksomhed, som man hjælper til at kunne rumme flygtningen til begge parters bedste. Med udgangspunkt i troen på, at vi vil det bedste for hinanden og stoler på hinanden, skaffer Base to Go flygtningene ud i IGU-praktik, som bliver en succesoplevelse for alle. Det kan kun lade sig gøre på baggrund af den tillid, som i forvejen er bygget op gennem den trygge base; Base to Go.

Derfor skal netop Base to Go have integrationsprisen 2017.     

Indstillet af Viggo Thinggaard  


FO-Aarhus       

De Blå Stjerner er en gruppe somalisk-danske unge, der normalt ikke optræder i den offentlige debat. Med FO-Aarhus i ryggen har disse unge har fået en stemme, der virkelig bliver hørt, både ved deres mange foredrag, på Facebook samt ikke mindst i landsdækkende tv, radio og aviser. De unge er i uddannelse, færdiguddannede eller i arbejde og klarer sig rigtigt godt i det danske samfund. De har formået meget bredt at skabe et helt nyt billede af somalisk-danske unge. Ja, de har for alvor sat sig selv på dagsordenen, som aktive medborgere i det danske samfund.            

Det personlige møde, den personlige beretning og dialogen er kernen i De Blå Stjerners virke. De unge holder foredrag, hvori de fortæller meget åbent og ærligt om sig selv. Dette blev første gang afprøvet hos FO-Aarhus Seniordaghøjskole, med stor succes, og med revidering af mange fordomme om somaliere hos daghøjskolens deltagere. De Blå Stjerner er et projekt i samarbejde mellem AarhuSomali, Aarhus Kommune og FO-Aarhus. Især med FO-Aarhus’ aktive medvirken og vedholdende engagement i projektet har det for alvor kunnet udfolde sit potentiale.

De Blå Stjerner kommer meget bredt ud med deres foredrag, hos ældre, studerende, skoleelever, erhvervsfolk, kristne foreninger og mange andre steder. De unge fortæller deres personlige historie og svarer på alle spørgsmål. Der bliver ofte både grinet og knebet en tåre blandt tilhørerne til foredragene, hvori de unge fortæller om glæder og sorger, kriser og lykkelige stunder i deres eget liv. For rigtigt mange tilhørere er De Blå Stjerners foredrag en stor øjenåbner, en dør til en ny viden og indsigt, der åbner sig på vid gab. De ærlige og personlige beretninger om deres eget liv, som disse unge så modigt står frem og fortæller, bliver som regel fra tilhørerne mødt med udbrud som ”åh, er det sådan I er, det vidste vi slet ikke”. Og så bliver der drukket kaffe sammen og hyggesnakket på tværs af etnisk baggrund, alder, uddannelse og alt muligt andet.

De unge har meget modigt bidraget til den aktuelle diskussion om danskhed, ud fra sloganet i De Blå Stjerners logo: ”Somalisk-danske unge viser vejen”. Altså, de er aktive medborgere i samfundet, som danske med somalisk baggrund. De har holdt møde med integrationsminister Inger Støjberg og diskuteret dette med hende, og de har mødtes med folketingspolitikere fra flere partier. De har desuden deltaget i debatter ved flere offentlig møder i København og Aarhus og de har adskillige gange givet interviews til landsdækkende tv, radio og aviser. I starten af januar holdt De Blå Stjerner hos FO-Aarhus en meget succesfuld og velbesøgt Nytårskur, med taler, uddeling af priser samt underholdning af bl.a. Poul Krebs og Ham Den Lange. I april holdt De Blå Stjerner et stort anlagt debatmøde med flere paneldebatter om danskhed, somaliskhed og bindestregs-identitet. I mødet deltog ca. 200, og det var en forsamling med meget blandet etnicitet og religiøsitet. Flere af de unge Blå Stjerner var med i panelerne og gav deres indsigtsfulde bidrag til debatten, der blev ført inkluderende og fordomsfrit.

I december 2016 lavede De Blå Stjerner en julekalender på sin facebookside, med 24 små daglige historier om deres dagligdag, hvad de beskæftiger sig med, tænker på, føler og deltager i. Disse historier blev siden, med støtte fra FO-Aarhus, udgivet som ”Dagbog i Danmark – December 2016”, et meget rost lille skrift, der giver et unikt indblik i hverdagen for gruppe unge, som de fleste i Danmark slet ikke kender til. I maj-juni har De Blå Stjerner på sin Facebookside kørende en ramadankalender. Her fortæller de unge på skift i små videoer om, hvordan det er at faste, hvad de foretager sig under ramadan, og hvad fastemåneden betyder for dem. Her er det igen den personlige beretning, der åbner døre til ny indsigt.

De Blå Stjerners Facebookside er blevet et hit med mere end 1800 fast følgere, og med opslag der ses af mange tusind mennesker, ja for nogle op mod 24.000 mennesker, så det når bredt ud.

I det somaliske miljø i Danmark har De Blå Stjerners virke haft en stor og afgørende indflydelse. Mange unge med somalisk baggrund opfatter De Blå Stjerner som rigtigt gode rollemodeller og finder her vejledning i selv at blive aktive deltagere i det danske samfund.

Deltagelsen i De Blå Stjerner har for de unge været et stort spring fremad mht. styrket selvtillid og en frugtbar proces i afklaring af egne værdier. De unge har lært at stå frem og holde foredrag for en stor forsamling. Usikkerhed er afløst af selvtillid, og de har lært at formulere sig omkring vigtige emner. De har meget kraftigt fået styrket deres engagement og aktive deltagelse i samfundslivet, med væsentlig og afgørende støtte fra FO-Aarhus. Samtidig har de unge åbnet en dør på vid gab, ind til sig selv og deres lige, for hele det omgivende samfund og dermed skabt en meget vigtig dialog på et helt nyt og indsigtsfuldt grundlag.

Indstillet af Ole Jessen  

FO-Århus - D-factor         

D-factor interviewede 7 ”hårde” unge fra Gellerup i Århus. Ud fra det lavede de et forumteaterstykke om den halvkriminelle Mahmoud på 17 år, som har svært ved at komme i gang med uddannelse/job. På Ungekonferencen 2016 fik stykket sin ilddåb. Socialrådgivere, uuvejledere m.fl. skulle nu finde en måde at hjælpe Mahmoud på. De så ting fra Mahmouds perspektiv, fik øje på sig selv, og det var lærerigt og sjovt. Stor succes, mange positive tilkendegivelser, pressedækning på TV. Det var folkeoplysende ”omvendt integration” af professionelle.      "Folkeoplysende ”omvendt integration” af professionelle

I august 2016 tog D-factor ud i Gellerup. De var besluttet på at snakke med unge”, som havde svært ved at få uddannelse eller job. Gruppen fik 7 utroligt berigende samtaler. Det var de unge, som bliver til en social sag, - unge der skrives om i medier, og som ingen rigtig ved, hvordan man hjælper.

I starten af en samtale var de skeptiske, fjendtlige, hårde, men efter lidt tid slappede de af og forvandlede sig til at være trygge, fulde af gode intentioner og have omsorg for deres omgivelser. Det var meget lærerigt for D-factor at opleve, hvordan de gik fra at være prototypen på en ”hård indvandrer” til at være helt almindelige, usikre og håbefulde unge. Men også at se, hvordan de var fanget i et net af negative erfaringer fra hjem, skole, samfund og af egne lukkede væremåder, forståelsesrammer, mindreværd.

De unge oplevede sig ikke forstået af de professionelle, som skulle hjælpe dem, men mest mødt ud fra en fordom som en ”kriminel araber” og en ”indvandrer”. Samtidigt så de sig selv som indvandrere, og absolut ikke som danskere.

Her var masser af stof til godt forumteater, som D-factor brænder for.

Hvad er D-factor?

D-factor er en forumteatergruppe bestående af etnisk mikset gruppe unge. D-factor er optaget af, hvordan man kan skabe dialog, indsigter og forståelser på tværs af opsplitninger mellem ”gamle” og ”nyere danskere”. Metoden er forumteater.

Forumteater er interaktiv teaterform, hvor spillerne sætter dilemmaer og konflikter op om hverdagsnære problematikker. Det er publikums opgave at løse disse. De skal bidrage med ideer, instruere spillerne til at gøre det på en bedre måde, eller endog selv gå op på scenen og spille det på en måde, så det får et positivt udfald.

Udviklingen af forestillingen
Brændstoffet til det kæmpe arbejde, der lå i at forvandle nogle samtaler til meningsfuldt debatskabende forumteater, var følelsen af, at der var så mange skjulte potentialer i de her unge mennesker. Hvordan får man skabt en situation, så man ikke bare ser ”fordommen” eller ”skallen”, men når ind bag ved – og dermed kan være en hjælp for et andet menneske?

Udviklingen af en forumteater balancerer som et knivsæg på at forstørre konflikter, så de bliver skarpere, samtidigt med at være tro over for virkeligheden, således at det ikke mister sin troværdighed. Der skal også et tvist af humor ind.

Godt forumteater betyder også at man virkelig involverer sig. Spilleren, Reza Wali gik især en lærerig proces igennem. Han var selv som ung kommet til DK som flygtning, og var netop blevet mikrobiolog. Han havde altid følt afstand fra unge i Gellerup, der havnede i problemer med kriminalitet. Hvorfor kunne de ikke bare tage sig sammen? Samtalerne med de unge fra Gellerup havde vendt alting rundt for ham. Pludselig forstod han dem og kunne han tage deres perspektiv på sig. Over 3 måneders forberedelse indøvede han en troværdig udgave af forestillingens hovedperson, Mahmoud.

Dialogisk integration
Når D-factor spiller er formålet bag at komme ud over ”dem og os” og finde et ”vi” frem – uanset om oprindelsen er Mellemøsten eller den danske vestkyst. D-factor bruger dialogisk integration, - at vende integration på hovedet, og ser ikke kun på de andre som problemet, men ser på sig selv.

Forestillingen skal skabe en situation, hvor man ser sig selv med ”de andres” øjne. Et andet fif er at fremstillet noget modsætningsfyldt som ligeværdigt.  Eller fordomme blandt ”danskere” bliver fremstillet som en parallel til fordomme hos ”indvandrere”. I lyset af den andens fordom får man øje på sin egen fordom. Heba, en palæstinensisk pige, sagde: ”Jeg troede kun, at det var danskere, der havde fordomme, men det har jeg også”.

Premiere
D-factor havde sagt ja til at spille for professionelle m.m. til Ungekonferencen i Gellerup. D-factor skulle være de unges stemme. D-factor består af amatører og de havde ikke spillet i flere år, så der var nerver på. Men et aktivt publikum grinede, var til stede og bidrog over alt forventning. Tiden forsvandt, pludselig var det slut, og et stort bifald sluttede det hele af – mensTV2 filmede.

Vibeke Genefke:
”Det er noget af det bedste, jeg har set i meget meget lang tid. Virkelig, virkelig spot on både i formen og indhold. Det er helt tydeligt, at det er de unges perspektiv, uden at man sidder og tænker, at det er for meget. Som publikum er man både være til stede i situationen, samtidigt med at man bliver aktiveret”

Fremtiden
”Mahmoud og systemet” udbydes nu til både professionelle og til unge. Gruppen i gang med at søge penge hjem via fonde til to nye forestillinger til stud. på ungdomsuddannelser og til folkeskoleelever.

D-factor er i fuld sving med at udvikle en niche om integration, hvor de går i clinch med fordomme, vender integration på hovedet, så man begynder at se på sig selv, og derved skaber empowerment og frisættelse af børn og unges potentialer. 

Instillet af Karen Nørskov