Demokratiprisen

FO-Aarhus

FO-Aarhus har gennem 5 store, internationale billedkunstneriske manifestationer (2009-2017) sammen med Aros Kunstmuseum i Aarhus formået at sætte væsentlige samfundsmæssige emner til debat ud fra specifikke kunstneriske udtryk i samtiden - og dermed ikke blot formidlet kunstneriske værker men perspektiveret dem i en nutidig samfundsmæssig sammenhæng.                   

De fire første kunstevents blev afviklet i sommermånederne i 2009, 2011, 2013 og 2015 under navnet Sculpture by the Sea. Som en afløser af den afholder Aros i år første afdeling af en triennale - altså en kunstudstilling, der fremover skal afholdes hvert tredje år. Årets udstilling, der hedder "The Garden", falder i tre dele, der hver især tematiserer menneskets forhold til naturen. I den del der hedder "The Future" tematiseres fremtidige leve-, bo- og spiseformer - altså en diskussion af bl.a. bæredygtighed, globalisering, økologi, klima. Det sker kunstnerisk i de udstillede værker, men det sker også gennem artists talks, rundvisninger og et debatprogram, som FO-Aarhus har sammensat i samarbejde med Aros og som løber over de to sommermåneder juni og juli. Programmet kan ses på www.arostriennial.dk/kalenderen/kal/                          

Indstillet af Palle Vinther        LOF Ringkøbing-Skjern            

       
LOF Ringkøbing-Skjerns højskoledage skaber liv og livsglæde i Vestjyllands helt små samfund. Højskoledagene støtter de lokale, frivillige kræfter og deres initiativer og styrker sammenhængskraften i landets største kommune. Højskoledagene viser resten af Danmark på, at beboere i større byer gerne kører til yderområderne for at udvide horisonten og være en del af et givende fælleskab.                    
Når LOF Ringkøbing-Skjern åbner for tilmeldingen til højskoledage i de små byer Lem, Kloster, No, Aadum, Hemmet, bliver de udsolgt ligeså hurtigt som en rockkoncert. I løbet af en dag eller i nogle tilfælde få timer er foredragsrækkerne med 8 foredrag på et år revet væk.

Højskoledagene er planlagt af lokale frivillige, som selv sammensætter et foredragsprogram, der oplyser, underholder og lægger op til debat i henhold til lokalområdets ønsker og behov. Ud over at være en generator for folkeoplysende viden er formålet for LOF at støtte de lokale initiativer, skabe liv og livsglæde i de små samfund og dermed være med til at sikre deres overlevelse. De lokale tilrettelægger selv deres højskole, og programmet varierer derfor fra by til by. Højskoledagene lægges ofte i et forsamlingshus for at bakke op om det, der mange steder, er det eneste tilbageværende samlingspunkt. Resultatet er, at højskoledagene alle steder er blevet en integreret del af lokalsamfundet.

Højskoledagene danner grundlaget for det særlige fællesskab, der opstår, når mennesker mødes for at udvikle sig og blive klogere på sig selv og på livet. Mange vender tilbage år efter år for at få ny inspiration i et fællesskab, hvor man gavmildt deler både holdninger til emnet og hjemmelavet marmelade til rundstykkerne.

LOF administrerer højskoledagene og står for tilmeldinger, markedsføring og er garant for et eventuelt underskud. Det betyder, at de lokale frivillige kan præsentere deltagerne for emner med lokale, nationale og internationale vinkler. I 2016 og 2017 har højskolen navne som Morten Beiter, forfatter til bogen ”Mafiaen kommer,” tidligere FN general Kurt Mosgaard, der beretter om Afrika, forfatter Dorthe Nors og redaktionschef på TV2 Østjylland, Nick Norup, der i 20 år har fulgt drengene Morten og Peter vej gennem verden med Downs Syndom.

Deltagerne kommer fra alle hjørner af Ringkøbing-Skjernområdet. Højskoledagene er med til at skabe sammenhæng i Danmarks største kommune, der er blevet lagt sammen af fem kommuner, og som stadig består af mange lokalsamfund. De frivillige initiativtagere og beboerne i de små byer viser med højskoledagene, at man sagtens kan få folk til at bevæge sig fra de store byer (i dette tilfælde Ringkøbing) ud til yderområderne for at deltage i kulturelle aktiviteter og for at være en del af et fællesskab. Højskoledagene er dermed et forbillede for andre små byer i Danmark, der ønsker at skabe liv og styrke nærdemokratiet med lokale arrangementer. LOF Ringkøbing Skjern viser andre mindre aftenskoler, at selv en lille skole med en skoleleder, der er ansat meget få timer om ugen, kan gøre en stor forskel for mange mennesker.

Højskoledagene begyndte i No for 25 år siden og har fra begyndelsen været enormt populære. Alligevel tænker LOF Ringkøbing-Skjern innovativt i arbejdet med at udvikle emner, form og få kontakt til nye samarbejdspartenere. I 2015 udviklede LOF en ny type højskole, nemlig kunsthøjskolen, som foregår i Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk. I pavillonens smukke og inspirerende lokaler har deltagere blandt andre oplevet kunstnerne Peter Ejlerskov, Anita Houvenaeghel og Erik Styrbjørn Pedersen. Deltagerne får efter foredragene adgang til pavillonens udstillinger. Formålet med kunsthøjskolen og med samarbejdet er at øge interessen for kunst og kultur og at skabe attraktive tilbud til de mange lokale, der efterspørger kvalitetsrige oplevelser på kunstområdet. LOF har med kunsthøjskolen startet en ny højskoletradition, som allerede tiltrækker mange deltagere.

Indstillet af LOF's landsorganisationAOF Nord - Den Nære Aftenskole

Den Nære Aftenskole opretter små enheder af Aftenskolen i Aalborgs bydele og opland med selvstændige styregrupper, der arrangerer aftenskole lokalt, for på tætteste vis at skabe medborgerskab, debat og lokalt engagement. Dette gøres i samarbejde med det foreningsliv mv, der allerede er i området. Pt har vi Den Nære Aftenskole placeret 4 forskellige steder i Aalborg kommune i erkendelse af, at medborgerskab skal skabes lokalt, hvor det giver mening for borgeren at indgå og bidrage.            

Den Nære Aftenskole bygger på værdier i relation til

  • Folkeoplysning
  • Aktivt medborgerskab
  • Demokratisk deltagelse
  • Fællesskab

Folkeoplysning
Lokalområdets borgere tilegner sig gennem arbejdet i styregrupperne og/eller ved deltagelse i kurser/foredrag/events større viden om kultur, samfund og generelle (lokale) udviklingstendenser. Gennem læring får de erfaringer med forhold, der har betydning for deres egen og andres hverdag. Det kan være om alt fra f.eks. mad, kultur og sprog over til emner som bæredygtighed, kunstnerisk udfoldelse, kommunalpolitiske tendenser.

Lokalområderne er kendetegnede ved bestemte sociale-, og uddannelsesmæssige forhold og barrierer hos nogle af borgerne. Derfor er det givende, at Den Nære Aftenskole tilbyder folkeoplysning og viden på en mere uformel og/eller frivillig måde – i øjenhøjde.

Lokalområdet er ligeledes kendetegnet ved beboere med kulturelle barrierer. Her tilbyder Den Nære Aftenskole et værdifællesskab frem for evt. parallelgrupper, dels gennem at skabe kendskab til hinanden og reel viden om hinanden, og dels ved at skabe dialog og personlige møder, der fremmer værdier som demokrati, lighed, frihed, ligestilling, tillid m.m.

Aktivt medborgerskab
Kurserne og foredragene i Den Nære Aftenskole udspringer af borgernes egne ønsker, så deres ideer, ressourcer og engagement bliver synligt. Borgerne inddrages i udvikling og planlægning af aktiviteter, men de ansættes også som undervisere, der hvor de besidder en viden/kompetence, som virker relevant at tage på programmet.

Som aktive medborgere skal alle borgere i lokalområdet tage ansvar for eget liv og egne og andres livsvilkår og det lokalsamfund de er en del af. Noget der har betydning for lokalområdets sammenhængskraft. Stiger den sociale kapital vil det også have indflydelse på forhold som velvære, adfærd, trivsel og fællesskabsfølelsen.

Demokratisk deltagelse
I Den Nære Aftenskole bliver det aktive medborgerskab styrket ved at fremme borgerens deltagelse i demokratiet. I lokalområderne er der forskellige muligheder for deltagelse i udvalg og bestyrelser i både foreninger og institutioner. Og lokalområderne er også kendetegnede ved eksempelvis alment boligbyggeri, der er demokratisk opbygget med beboerdeltagelse i styrende organer og egne økonomiske midler – eller gennem landsbyråd og samråd. Borgene får gennem Den Nære Aftenskole og deres medvirken i aktiviteter motivation til at deltage yderigere i det lokale demokrati.

Fællesskab
For de borgere, der deltager i aktiviteterne og er med på tankesættet og værdierne, vokser der et ligeværdigt fællesskab som, som alt i alt bidrager til, at den enkelte borger i højere grad kan mestre sit eget liv – både det fysiske, som det mellem ørerne, men også det at sætte nyttige og meningsfulde rammer for sin families hverdagsliv. Der vokser en evne og en motivation frem, når man ser sig selv og sin familie som en del af noget større, noget man kan ”bryste sig af” at være en nyttig del af, noget der giver god mening.

Instillet af Lone Nedergaard                      

dof