Aftenskolens ildsjæl

Anders Jessen (Formand, LOF Syd)

Engagement, ansvarsfølelse og evnen til at få andre til at brænde for en fælles sag. Det er nogle af de kompetencer, der kvalificerer Anders Jessen til prisen som årets ildsjæl. Han arbejder utrætteligt for, at borgerne har en kvalitetsrig aftenskole, der modsvarer lokalsamfundet behov, og er særligt dygtig til at få andre til at bringe deres kompetencer i spil i samarbejdet samarbejde om at nå et fælles mål.            

LOF’s Syd har en formand, der brænder for aftenskolen og for folkeoplysningen, og som kan, vil og gør noget langt ud over det sædvanlige. Anders Jessen er drevet af den særlige energi man får, når man arbejder frivilligt for en fælles sag og af tanken om, at man skal yde, før man kan nyde. Hans indstilling er, at værdier og idéer ikke leves ud hjemme fra sofaen, og at man derfor må handle for at få ting til at gro. Anders arbejder struktureret og utrætteligt for at skabe relevante, kvalitetsrige fritidstilbud, der styrker borgernes trivsel og livsglæde.  Anders tænker innovativt, visionært og tør prøve ting af, så aftenskolens tilbud hele tiden er aktuelle og modsvarer lokalbefolkningens behov. Han videreudvikler velfungerende aktiviteter, og kan han se værdien i at bygge nye traditioner op, der er tro mod aftenskolens idégrundlag og den demokratiseringshistorie, aftenskolen er en del af.

Anders er klar over, at det at drive aftenskole er en holdsport, og at det handler om at løfte i fællesskab. Han er enormt dygtig til at motivere og inspirere sin bestyrelse og aftenskolens ansatte til at yde deres bedste og udnytter fuldt ud sit særlige talent for at bringe andres kompetencer i spil for en fælles sag. 

- Han er altid ved telefonen. Han lytter og giver gode råd og viser samtidig os ansatte, at han har stor tillid til det, vi gør. Han er en super sparringspartner, der er god til at give pep talks, siger skoleleder i LOF Syd, Helle Andersen.

Evnen til at inspirere til forandring bruger Anders også i samarbejde med aftenskolens bestyrelse. Anders har taget initiativ til bestyrelsens strategiske og målrettede arbejde med at definere LOF’s Syds kernefortælling, formål og værdier. Han har også struktureret samarbejdet om at organisere og fordele arbejdet ud fra de værktøjer til organisationsarbejde, der er udviklet af LOF’s landsorganisation og af Fora. Dermed har han formået at få alle i LOF Syd til at tage ansvar for, at aftenskolen konstant nytænkes og udvikles, så borgerne har en aftenskole, der formidler relevant viden og løfter nødvendige opgaver i samarbejde med andre aktører i lokalsamfundet.

Anders er særligt opmærksom på den synergi, der opstår, når aftenskolen samarbejder med andre organisationer for eksempel om at oplyse og skabe debat. Han ser det som en af aftenskolens kerneopgaver at gøre lokalbefolkningen bevidst om forskellige problemstillinger og at inspirere folk til at engagere sig og tage stilling.

Anders er en fighter. Han blev formand på et kritisk tidspunk, hvor aftenskolen havde så store økonomiske og organisatoriske udfordringer, at den var i fare for at lukke. I en tid, hvor skolelederen stoppede, og hvor mange forlod bestyrelsen, valgte Anders at sætte sig i førersædet og tage ansvar. Han var ildsjælen, der samlede flere afdelinger, skabte en fælles retning og fik alle andre til at brænde for den yderst velfungerende og blomstrende aftenskole, vi har i dag. 

Indstillet af LOF's landsorganisationIna Kjelstrup (Skoleleder, SPIL OP, DOF)

Ina (skoleleder og harmonikalærer) har været årets ildsjæl i hvert eneste af de 30 år, hun har stået i spidsen for Spil Op med kursusinitiativer, der rækker langt ud over almindelig harmonikaundervisning. Hendes utrættelige iver for at gå nye innovative kursusveje, og for at arrangere musiktræf og dermed inddrage hendes mange kursister, er legendarisk.                   

Musikaftenskolen Spil Op er ikke stor i omfang, men stor i sit valg af undervisningstilbud. Inas levende og inovative ideer på den front viser et helt særligt blik for gode ideer for harmonikastpillere, men også for guitarister og klaverelever. Der er sammenspils hold, hold i brug af computere til nodeskrivning, hold i spil på basharmonika, klaverspil, cajunmusik, becifringsspil, mundharmonika, hamonikaspil efter gehør og meget mere.

Særlige tilbud kursisterne
Inas blik for at inddrage og udvikle særlig hold slår i gennem f.eks. på ”Rockholdet”med Øivind Ougaard og ”Spil anderledes harmonika”, hvor der arbejdes med forskellige måder at spille harmonika på;  f.eks. Balkan-stil og kunsten at spille til folkedans.

Og vi har selv i høj grad oplevet at få lov til at udvikle både sangskrivnings-hold, kurser i kunsten at optræde både hver for sig og sammen og meget dybdegående specifikke harmonikakurser takket være Inas åbne, idérige og nyskabende indstilling til hvad en musikaftenskole kan, hvis den vil. .

Dygtige lærere
Ina har også en særlig evne til at tiltrække meget kompetente lærerkræfter; man finder nogle af de mest kendte og professionelle kunstnere og harmonikaspiller i landet - og minsandten også undenfor. F.eks. er det lykkedes hende at lokke konservatorielærer fra Sverige Lars Holm over Øresund for at forestå undervisningen på holdet ”Spela Dragspel”, hvor man bevæger sig lige fra Evert Taube til Bossa Nova. Lars Holm har undervist i mange lande gennem mange år og udgivet lærebogen ”Dragspelskolan”.

Samspillet med Vestegnens Harmonikaklub
Musikaftenskolen Spil Op er udsprunget af Vestegnens Harmonikaklub, som stadig er på banen sammen med Spil Op. Ina Kjelstrup arrangerer flere gange årligt musiktræf, hvor der ikke sjældent mødes omkring 150 deltagere, og hvor de forskellige hold og grupper spiller for hinanden, som sædvanligt med Ina i centrum både som tilrettelægger og ved harmonikaen.

Således har Ina også forstået at have gang i flere forskellige platforme, så alle kan være med. Hun har en fantastisk evne til at få kursister og deltagere til at føle sig velkomne og inddraget, og gør gerne en særlig indsats for dem, der måske ikke lige selv tør kaste sig ud i udfordringerne, eller på anden måde behøver en hånd i ryggen for at føle, at de hører til. Derfor er der en stærk følelse af sammenhold og sammenhørighed i både klubben og musikaftenskolen.

Spændende debatarrangementer
Mange musikskoler kan ikke rigtig finde på noget at bruge skolens 10% debatmidler til, men netop Ina Kjelstrup har igennem årene stået for at udvikle fremragende tilbud. I år er der planlagt et debatarrangement med titlen ”Hvad er god musik?” med oplæg ved Mathias Heise, der mundharpist, pianist og komponist, og som vil lægge op til diskussion med spørgsmål som ”Er det godt nok, at musikken skaber velbehag eller skal musikken lære os noget om verden? 

Og i sidste sæson var der debat under overskriften: ”Sangens Livsværdi”, hvor Iben Hasselbach, der er både guitarist og forfatter, lagde op til debat med spørgsmålene: ""Hvor kommer sangene fra? Hvordan bliver ord til liv?""

Vi er også selv et par gange blevet opfordret til at medvirke i debataftener - en opringning med Inas altid-ude-på-nye-idéer-stemme: ""Skal vi ikke prøve at...? Kunne det ikke være spændende...?""

Ina Kjelstrup brænder simpelthen for at inspirere og glæde andre ved musik. Hun brænder også noget af sig selv af hvert eneste år, for at få det hele til at hænge sammen. De mange gode tiltag kommer ikke af sig selv, men kræver som fødselshjælper en ildsjæl som hende, og det bør hun hædres for, så hun ikke brænder helt op, men derimod yderst velfortjent opmuntres til at fortsætte det gode og ofte ensomme arbejde.

Indstillet af Bente Kure og Leif Ernstsen Torben Dreier (Skoleleder, FO-Aarhus)        

Torben Dreier har siden starten af 1980'erne udviklet aftenskolebegrebet i en sådan grad at han om nogen bør kunne kaldes aftenskolernes ildsjæl. Med sin altid skarpe fokus på de svageste i samfundet og inddragelse af lokalsamfundet er det lykkedes Torben at skaffe grobunden for at folkeoplysningen ikke er for de lærde blot…….    "Hvis der er nogen, der fortjener prisen er det ildsjælen Torben Dreier!

Torben er leder af FO-Aarhus gennem snart 35 år – og han er en levende institution i lokalsamfundets liv og kulturliv.

Torben har været hovedkraften bag FO-byen i Aarhus, et unikt byrum mellem Frederiksgade, Vester Allé og Christiansgade. Visionen med FO-byen er at skabe et centrum for netværk, idéudvikling og oplysning. FO-byen er ""rum"" for og rammer om en ambition om at modernisere og revitalisere Grundtvigs folkeoplysningsbegreb i et åbent center for dannelse, uddannelse og meningsdannelse. Målet er ligeledes at udvikle sig til lokalområdets omdrejningspunkt for information og service.

Herudover har Torben gennem årene været med til at skabe bedre rammer for en mangfoldighed af projekter, der når rigtig mange forskellige brugergrupper, der ikke normalt anses for at tilhøre folkeoplysningens ”kernekunder”, blandt meget andet:

Billedspor er undervisning og kultur, hvor sindslidende og kunstnere sammen arbejder med kulturproduktioner. FO-Aarhus støtter med midler fra Folkeoplysningsloven.

Kofoeds Skole
Siden august 2003 har FO-Aarhus støttet med midler fra Folkeoplysningsloven til undervisningen på Kofoeds Skole.

Opgang 2 
Belastede unge mellem 18 og 25 år, som tilbydes aktivitet/foranstaltning, der afklarer dem i forhold til arbejde/udd. og generelt personlige forhold.

Tossekassen
Et hensynstagende specialuddannelsesforløb for sindslidende og produktion af TV om sindslidende.

Musik- og medieværkstedet: Brugerne er voksne med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, der har behov for pædagogisk støtte i hverdagen og kun føler sig godt tilpas på små steder.

Mere udførlige beskrivelser af de enkelte projekter samt egne hjemmesider m.m., findes på projekter.fo-aarhus.dk

Fælles for alle disse initiativer er, at der står en særdeles brændende ildsjæl bag, der hele tiden bakker op og udvikler. Torbens ”drive” er en utrættelig energi, et stort engagement – et endnu større hjerte og en tro på, at mennesker der bringes sammen, kan skabe noget fantastisk, uanset udgangspunkt. 

Torben er et helt unikt og uundværligt omdrejningspunkt i ”verdens mindste storby”, både for den mere etablerede del af samfundet og for nye talenter og for dem, der eksperimenterer med nye folk, former og brugergrupper i kunst, kultur og debat/politik.

Torben har været (med)initiativtager til blandt andet:

- En mangfoldighed af arrangementer under folkeoplysningens debatpulje

Se blandt andet FO-Aarhus’s hjemmeside under debatarrangementer.

- Samarbejde med Studenterhus Aarhus og Aarhus Festuge om blandt andet de meget velbesøgte ”Aarhus-samtalerne”

- Store offentlige kulturarrangementer og støttekoncerter i Aarhus centrum

- Oprettelse af Idébutikken for lokale projektmagere

- Samarbejde med Aarhus 2017 (europæisk hovedstad) om en række projekter, hvor FO i høj grad anvendes som partneren, der sikrer den folkeoplysende tilgang, blandt andet omkring Climate Planet: http://climateplanet.org/

Torben siger ikke nej. Ingen af os har hørt ham sige ”det plejer vi ikke at gøre”, eller: ”Det kan nok ikke lade sig gøre”. Hele hans væremåde er at være åben og lyttende og understøttende.

Torben har en unik evne til at ”lytte lidt højere” – og han kan høre vækstlaget gro! Han har et knivskarpt blik for kulturelle trends, nye talenter og udvikling på alle fronter, og ikke mindst sans for, hvad der skal til for at hjælpe netop det ene eller andet nye initiativ på vej. 

Utallige aktører er gået opmuntret fra mødet med Torben, med et godt skub i ryggen og troen på, at nærmest alt kan lade sig gøre – og så sker der fantastiske ting. Dertil er Torben en fantastisk sparringspartner, hvilket rigtig mange aktører, iværksættere og projektmagere dagligt mærker på egen krop. Torben tror på det gode og det mulige i alle – og det smitter!

Karakteristisk for Torben er også, at han er kreativ på de svageres vegne. Han tænker konstant i nye løsninger for ”skæve” målgrupper. Eksempler er, at ordblinde er inviteret til Classic Race i Aarhus og Fodbold for flygtninge i et samarbejde med AGF, hvor flygtninge i Region Midtjylland gratis blev inviteret (og transporteret fra oplandet) til fodboldkampe

Alt i alt skaber Torben hele tiden nye samarbejder og bygger bro mellem ""stærke"" og ""svage"", institutioner og brugere, mellem politikere og borgere, og mellem kommune og erhvervsliv i en skøn samhørighed; derfor mener vi i bestyrelsen af FO-Aarhus at Torben fortjener ildsjæleprisen.

Indstillet af Bestyrelsen i FO-Aarhus ved formand Per A. Christensen        


Torben Dreier (Skoleleder, FO-Aarhus) 


Én der virkelig fortjener at vinde aftenskolens ildsjæl er en person, som selv med stor glæde har overrakt diverse priser og hyldet en lang række andre for deres indsats igennem årene. Vi er derfor mange som synes, at tiden nu endelig må være til, at skoleleder Torben Dreier selv får mulighed for at vinde æren og prisen for Aftenskolens ildsjæl. Torben har været skoleleder i en evighed, mere præcist siden 1983, og dengang satte han alt ind for at vende skuden til det bedre for aftenskolens vaklende popularitet. Han har ført FOAarhus op i folkeoplysningens superliga, og så er han en Éner!

Torben Dreier er et brand i sig selv. Han iklæder sig en rød trøje hver evig eneste dag, og har gjort det de sidste mange år. Rød, fordi det er FO-Aarhus´s logos farver selvfølgelig. Du vil blive overrasket over, hvor mange der i bybilledet nikker genkendende til ”ham i den røde trøje”, når han omtales uden navn - det må være en præstation i sig selv. Siden Torben Dreier kom til roret i 1983 har FO-Aarhus uden undtagelse været en aktiv medspiller i Aarhus, hvad enten det gælder festuge, sport, ældrepolitik og meget andet. Med Torbens indstilling at intet projekt er for småt til at drøfte, har FO-Aarhus været en kernespiller i at gøre Aarhus til en mere samarbejdende by og hævet barren for, hvad der er muligt. Han er åben for enhver nytænkning, og der er ikke langt fra ord til handling. Har du en ide, så er Torben mand for at lytte og hjælpe dig med at gøre ideen levende og vedkommende. Hans særlige fokus på folkeoplysningens fornyelse kommer til udtryk i en bog udgivet af FO-Aarhus ”At sætte spor i samfundet – inspiration til fornyelse af folkeoplysningen”. Hvis ét ord skal karakterisere Torben, så må det være begejstring. Hans begejstring for enhver ide og ethvert menneske uanset baggrund, stand, psykisk udfordring, seksualitet og religion mm. Han er ekspert i at skabe relationer og opsøge samarbejdspartnere, der ikke på forhånd opfattes som forbundet med traditionel folkeoplysning. Eksemplerne spænder vidt, fra en fodboldklub i superligaen, over unge fra Palæstina og Bispehaven til kendte forfattere og musikere. Torben har en helt særlig evne til altid at se muligheder frem for begrænsninger, også menneskeligt, hvorfor hans medarbejdere virkelig blomstrer med deres opgaver. Du føler dig tryg i hans selskab og aldrig i tvivl om, at du er god nok præcis som den, du er. FO-Aarhus´ arbejde er baseret på at skabe kundskab, livslyst og trivsel for den enkelte borger, og har ikke blot gjort en forskel for et par stykker men for et bredt udsnit af byens borgere. I mange år har han haft en finger med overalt i byen med et utal af aktiviteter og projekter, som har gjort en forskel for andre, bidraget til den mangfoldige bys udvikling og gavnet det, vi kalder for ”det hele menneske”. Hans væsen gør ganske enkelt, at folk både kan lide og huske ham, og at det er meget svært ikke at kunne det. Torben Dreier er på baggrund af ovenstående ildsjælen over dem alle, hvorfor han bør nomineres til Aftenskolerens ildsjæl.        

Indstillet af Maria Bjerrum Sørensen   

Torben Dreier (Skoleleder, FO-Aarhus)                                  

Fantastisk socialt engagement                          

Indstillet af Lars Kjeldal   

       

         

dof