Årets aftenskole

1748                  

1748´s tilbud "FLOW" er et helt nyskabende og unikt tilbud indenfor Folkeoplysningen. Startet på en idé i  Odense i 2008, og siden spredt til hele landet.                      

FLOW er et Aftenskolekursus der, i samskabelse med HF & VUC Fyn, tilbyder en tonet studentereksamen. I snart 10 år har næsten 1.000 unge mennesker haft glæde af at modtage undervisning i Musik, Teater eller Kunst & Design på Aftenskolen 1748 i Odense, der har formået at skabe et unikt tilbud for unge der vil udvikle deres kreative evner samtidigt med at de tager en ungdomsuddannelse. At en lille aftenskole har magtet at udvikle et så omfattende og nyskabende tilbud er udsædvanligt. At vi har samarbejdet med en så stor partner som VUC er imponerende ,-) Og at det er et tilbud der introducere folkeoplysning til en ung målgruppe er bemærkelsesværdigt.                          

Indstillet af Michael Sanvig 


AOF Østfyn
     
         
Hos AOF på Østfyn går man hele tiden nye veje. Det ligger ligesom i afdelingens DNA. De kan ikke lade være. De kan lide at prøve grænserne af for, hvad en aftenskole kan og nyder tillige at søge fællesskab med andre – gerne på tværs af sektorer og forvaltninger i nye partnerskaber.                    

Hos AOF på Østfyn går man hele tiden nye veje. Det ligger ligesom i afdelingens DNA. De kan ikke lade være. De kan lide at prøve grænserne af for, hvad en aftenskole kan og nyder tillige at søge fællesskab med andre – gerne på tværs af sektorer og forvaltninger i nye partnerskaber.

Når det gælder forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning ligger det AOF Østfyn meget på sinde at sikre, at alle har mulighed for at tilegne sig de kompetencer og kvalifikationer, de ønsker og har behov for. Afdelingen ser tit nye muligheder for at kombinere kedelig læring med aktuelle behov og et godt eksempel på det, er kurset Boost din jobsøgning med FVU, hvor ledige med vanskeligheder inden for dansk får undervisning og støtte i dansk og bliver dygtige til det, men undervisningsmaterialet er ikke Mads og Mette, men ansøgninger, jobslag etc.

AOF Østfyn har stor erfaring med undervisning af mennesker med særlige vanskeligheder inden for dansk. Kombinationen af at understøtte denne gruppe af borgere og lysten til at søge viden og skabe synergi via nye partnerskaber, skabte et samarbejde med ORDSKOLEN.COM om udviklingen af grammatip.dk til glæde for alle AOF afdelinger i hele landet.

Hjertet er med udsatte borgere, dem med behov for at blive løftet ind i fællesskabet og det har det seneste år affødt en række forskellige projekter og tiltag – fx projektet Kulturmøder, asylanter i Folkeoplysningen, der handler om både at bringe folkeoplysningen ud til de nye borgere, der kommer til Danmark og samtidigt at bringe deres kompetencer i spil ved, at de kan blive undervisere også. Folkeoplysende aktiviteter vil kvalificere dem til livet i Danmark og tillige eksportere folkeoplysningen ud af landet med de, der vender tilbage til hjemlandet.

Også i projektet Aftenskole på recept er der tænkt nye tanker. Projektets påstand er, at deltagelse i sociale fællesskaber og flytning af fokus kan løfte sygemeldtes livskvalitet og måske endda forkorte sygeperiode. I samarbejde med læger, fyisoterapeuter m.fl. gives der aftenskole på recept – en henvisning herfra giver stor rabat på deltagelse og man kan frit vælge i hele aftenskolens katalog. Det er bl.a. også tankerne herfra der er løftet over i AOF Østfyns samarbejde med Nyborg kommune om gratis at udbyde bevægelse i varmt vand til borgere med kroniske lidelser – der deltager i dag mere end 165 borgere.

I AOF Østfyns givtige bofællesskab i det flotte aktivitetshus i der boligsociale område Sprotoften indgår vi i spændende partnerskaber med en socioøkonomisk café og den boligsociale helhedsindsats. AOF har været med i kvarterløft-projekt ved at inddrage aftenskolernes indsats aktivt i arbejdet gennem eksempelvis: undervisning, foredrag, debatarrangementer. Og arbejdet fortsætter, målet er at skabe social kapital, at gøre foreningsløse foreningsaktive og herigennem animere til aktivt medborgerskab og medvirke til at udvikle boligområder.

I projektet Med handicap i Folkeoplysningen vil AOF Østfyn i samarbejde med Handicapcenter Sydøstfyn give kursister i aftenskolen viden om beboergruppen, der bor på handicapcentret og tillige præsentere folkeoplysningen for borgere med særlige behov. Målet er, at AOF Østfyns kursister kan blive frivillige på HCSØ, som et led i den rehabiliterende tilgang og skabe folkeoplysende aktiviteter for borgergruppen med særlige behov, måske endda på tværs af de to målgrupper.

Andre gode eksempler på, hvad AOF Østfyn blander sig i, er fx Åben skole, der affødte samarbejder med mange skoler, hvor lærere fra folkeoplysningen kunne byde på helt andre kompetencer og så har AOF Østfyn konsulentopgaven med ansvar for det gode liv på landet via en landdistriktskoordinator i 3 store kommuner.

AOF Østfyn deler gerne ud viden og ideer for at vise hvad folkeoplysningen er for en størrelse, de kommer rundt i landet og holder oplæg, sidder i udviklingsgrupper, er instruktør i Folkeoplysnings Grundkursus og klummeskribent i fagblade.

Indstillet af Preben Jørgensen

Verninge Husflid                       

Som en lille, men også ret stabil aftenskole formår Verninge Husflid ikke kun at nytænke kreative aktiviteter inden for de traditionelle husflidsfag men også for at inddrage og engagere børn og voksne i aktiviteter i lokalområdet. Skolen engagerer sig i samarbejder på tværs mellem kultur, kommune og aftenskolen i projekter og aktiviteter i Assens Kommune. Derfor har Verninge Husflid fortjent prisen som årets aftenskole 2017.    

Verninge Husflid er en aktiv aftenskole, fordi bestyrelsen bag er aktiv og engageret. Aftenskolen er dygtig til at sætte traditionel husflid ind i nye rammer og til at tænke i nye aktiviteter og samarbejder i lokalområdet. Det er imponerende hvad skolen når, når man tager i betragtning, at bestyrelsesmedlemmer er meget aktive i andre sammen hænge og skolelederen har civilt job sideløbende med engagementet i bestyrelsesarbejdet og aftenskolen.

Verninge Husflid formår at samle børn og forældre eller generationer på tværs i aktiviteter, og især deres sommerferie-uge ”Kreative dage i uge 26”, er meget populær, og gentages årligt med stor deltagelse. Det kommer de børn til gode, som enten ikke er vilde med sport og idræt, eller som ønsker et supplement til det.

Også i dagligdagen står børn i fokus i foreningens kreative aktiviteter. For nogle år siden satte Verninge Husflid området omkring Brylle skole på landkortet på Fyn med et kunstprojekt, hvor skoleleverne på Brylle skole udsmykkede et naturområde rundt om skolen med skulpturer lavet i natur-materialer. Den kunstneriske vinkel for børn har aftenskolen ført videre med en malerskole for børn i samarbejde med Assens Billedskole. Skolens nyeste aktivitet er yoga for børn og ”tweens”.

Verninge Husflid gør på den måde også sit til at sikre arvtagere i Assens Kommune, når de engagerer børn og unge i foreningslivet og folkeoplysningen.

Som forening er Verninge Husflid stiftet i 1891, men trods så mange år på bagen, er aftenskolen stadigvæk aktiv, innovativ og topmoderne folkeoplysning anno 2017.          

Indstillet af Henriette Corvinius Andersen

dof