AP2019

De nominerede med begrundelser

Årets kommune

Sønderborg Kommune
Kommunen har gennem flere år arbejdet på at forbedre forholdene for aftenskolerne. 

Sønderborg Kommune har i 2018 etableret "Aftenskolernes Hus". Huset understøtter aftenskolernes arbejde med at skabe synlighed og fællesskab omkring kultur, sundhed og læring for kommunens borgere. Kommunen har som et nyt tiltag oprettet en partnerskabsaftale med Aftenskolesamrådet, så kommunen kan nyde godt af aftenskolernes viden og kompetencer.

Aalborg Kommune
Aalborg kommunes opbakning til aftenskolerne og anerkendelse af disses vigtige betydning i lokalsamfundet er unik. Kommunen har blik for aftenskolernes potentiale og inddrager gerne aftenskolerne i den kommunale opgaveløsning på alle områder, hvor aftenskolerne kan bidrage.

Samtidig har kommunen også øje for aftenskolernes vilkår, og tager i den forbindelse også hånd om de små aftenskolers særlige situation.

Skanderborg Kommune
Skanderborg kommune har et åbent samarbejde med aftenskoleområdet og støtter løbende op om aftenskolernes udvikling. Kommunen er fleksibel i udmøntningen af tilskud, der sikrer at den fasteagte ramme til aftenskoleområdet udnyttes fuldt ud. Kommunen inddrager aftenskolerne i udviklingen af aktiviteter for særligt udsatte grupper, og bidrager til at aftenskolerne bliver hørt og inddraget i relevante udviklingsaktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet.

Årets underviser

Juryen: Det var et utroligt flot felt af undervisere! De lever alle op til følgende: Fagligt stærke – socialt anlagte – udviklingsorienterede – nye pædagogiske metoder – gør en ekstra indsats – tænker bredere end egne hold

Connie Koch Rasmussen - underviser i sang, kultur og musikarrangementer, Byens Højskole, Odense
Connie Koch Rasmussen er drevet af en usædvanlig og stor passion for at formidle sang og musik. Hun er med til at udvikle skolen og har blandt andet været med til at introducere konceptet ”DROP-IN Kor” hvor alle uanset niveau kan deltage. Connie vægter tillige det sociale liv omkring kurset og livet i Byens Højskole højt, og hun tør sætte sig selv i spil. Det smitter med god energi, lattermildhed og åbenhed for alle – og medfører musik- og sangoplevelser, der sætter spor og glæde.

Jens Heinsøe - musikterapeut og samspilsunderviser, Lille Skole for Voksne Nordjylland
Jens er et stort aktiv for sin skole, hvor han gennem passion for musik og faglighed formår at få delt glæden ved musik. Musik på denne skole er også en måde at håndtere svære ting som den specielle målgruppe kæmper med. Flere af dem kæmper med misbrug oven i deres psykiske sygdom. Jens har i perioder hentet kursister, for at de kunne møde op til undervisning. Han er god til at rumme de skæve og få skabt plads til dem på vores skole. Han formår at få skabt plads og tryghed til, at alle kan ytre sig.

Silvia Gilli – italienskunderviser, LOF Øresund
Undervisningen på Silvias hold meget mere en sprogundervisning: Det er folkeoplysning, når det er allerbedst baseret på et fællesskab om interessen for at dygtiggøre sig. Silvia lever og ånder for at formidle italiensk sprog og kultur. Det gør hun fuld af indlevelse og med et utroligt smittende engagement igennem kurser, foredrag og kulturophold i Italien. Hun har en særlig evne til at nytænke og videreudvikle fagindhold. Hun siger selv om sine hold, at det ”nærmest er en stor familie.”

Maj Ingemann-Molden – yogaunderviser, FOKUS Folkeoplysning
Maj er en eminent underviser. Hendes kærlige insisteren på, at yoga og folkeoplysning er to sider af samme sag, åbner den enkeltes forståelse af yoga som ikke kun fysiske stillinger, men som den oplysning, der skaber et menneske i bevægelse; et menneske der tør forfølge og realisere, hvad der er vigtigt i livet og i fællesskabet.

Årets aftenskole

LOF Nordvestsjælland
LOF Nordvestsjælland er en exceptionelt veldrevet aftenskole i fremgang, der gennem sin innovative og positive tilgang formår at samle lokalbefolkningen i et stort geografisk område. LOF Nordvestsjælland har altid fingeren på pulsen i forhold til at udvikle nye tilbud, der er skræddersyet til lokalområdets behov så som oplysende vandreture i det smukke naturområde; Geopart Odsherred. Aftenskolen har også taget initiativ til et samarbejde om aktiviteter til psykisk sårbare. Aftenskolen siger aldrig nej til et samarbejde og er derfor blevet samlende kraft for foreninger og frivillige på kryds og tværs i sine to store kommuner; Kalundborg og Odsherred.

AOF Center Odense
AOF Center Odense er nomineret til prisen for årets aftenskole, fordi de tør tage et samfundsmæssigt ansvar og tænker aftenskolen ind i enhver tænkelig national indsats, der kræver et lokalt engagement for at lykkes. De praktiserer konceptet ”Think globally and act locally” og med deres nye projekt Grobund, løfter de FN’s Verdensmål helt ud i de små lokalsamfund i landsbyerne. AOF Center Odense søger altid fællesskaber og samarbejder på tværs af sektorer i nye partnerskaber.

Den rytmiske i Nordkraft
Den Rytmiske i Nordkraft er en moderne, innovativ, rummelig og målrettet aftenskole, med styr på visioner og værdier. Skolen udbyder musikundervisning og koncerter, ligesom der arrangeres forskellige foredrag og forestillinger. Den rytmiske i Nordkraft medudbyder af Hf-MusT, der er et kreativt forløb for unge med særlige udfordringer. Der er hold for demente, udviklingshæmmede, mennesker med psykisk sårbarhed og mennesker med KOL.

Kulturen med at gribe de idéer og muligheder, som opstår, præger i høj grad aftenskolen, og andre aktører fra byens kulturliv, kommunen og ikke mindst fra Nordkraft er naturlige samarbejdspartnere.

FOF Randers
FOF Randers er en aftenskole, hvor randrusianere i alle aldre og med meget forskellige interesser og forudsætninger kan udvikle sig som menneske. FOF Randers er i gang med en nytænkning af aftenskolen, der kan være med til at vise vejen for, hvordan aftenskolerne også fremover vil kunne udgøre et vigtigt og tidssvarende rum for borgerne.

Lejreegnens Husflids Forening
Lejreegnens Husflids Forening er et levende eksempel på, hvad engagement, drive, commitment og samfundsengagement i en aftenskole kan føre til. I LHF mestrer de frivillighed og foreningsværdier, fremgang og nye tiltag, lokal forankring og bred tilstedeværelse i kommunen.