2017-priserne

Der er lukket for indstilling af kandidater til Aftenskolernes Pris 2017

I år skal der uddeles seks forskellige priser til efterårets prisfest:

 • Demokratiprisen
 • Sundhedsprisen
 • Aftenskolens ildsjæl
 • Integrationsprisen
 • Årets aftenskole
 • Årets Aftenskolekommune

Nogle af priserne er gengangere fra de tidligere år og nogle er nyskabelser. De beskrives alle nærmere længere nede.

I 2017 flytter prisfesten til København! Det bliver Johan Borups Højskole der onsdag den 20. september danner rammen for uddelingen - og for spændende debatter og underholdning! Men allerede nu kan du indstille til de seks priser. Fristen for indstilling er 2. juni 2017. 

Demokratiprisen

Denne pris gives til en aftenskole, der gennem sit engagement i udviklingen af lokalsamfundet styrker nærdemokratiet og den lokale sammenhængskraft. Gennem sine initiativer og aktiviteter er den med til at skabe et levende lokalsamfund for borgerne.
Aftenskolen kan være:

 • krumtappen for lokalområdets kulturelle, sociale eller sundhedsfremmende aktiviteter
 • det naturlige omdrejningspunkt for debatten om livet i og udviklingen af lokalområdet
 • den naturlige samarbejdspartner for borgere, andre foreninger og kommunen i lokalområdet

Sundhedsprisen
Denne pris gives til en aftenskole eller en underviser, der med sin indsats i særlig grad har været med til at fremme deltagernes sundhed og livskvalitet. 

Sundhedsindsatsen kan omfatte udvikling af 

 • en sund sjæl i en sund krop
 • øget styrke, smidighed og livskraft i en syg krop
 • mental sundhed og psykisk trivsel
 • det gode liv

Aftenskolens ildsjæl
Denne pris gives til en af de utallige ildsjæle, der er med til at gøre aftenskolen levende, nytænkende og berigende. 

Ildsjælen kan være 

 • en underviser, der med viden og engagement skaber et magisk og givende læringsmiljø
 • en frivillig, der med sin brændende entusiasme er med til at skabe en levende og levedygtig aftenskole
 • en skoleleder eller medarbejder, der med sin indsats er med til at skabe nytænkning og udvikling i og af aftenskolen

Integrationsprisen
Denne pris gives til en aftenskole, der har gjort en særlig indsats for at integrere nye danskere i det danske samfund. 

Indsatsen kan omfatte udvikling af 

 • nydanskernes indsigt i det danske samfund, den danske kultur og de danske værdier
 • danskernes forståelse for nydanskernes livssituation og kulturelle baggrund
 • dialogen mellem danskere og nydanskere

Årets aftenskole
Denne pris gives til en aftenskole, der er et fyrtårn blandt aftenskolerne. Prisen kan gå til såvel store klassiske aftenskoler som til mindre aftenskoler med en særlig profil – det er kvaliteten i indsatsen, der tæller. 

Indsatsen kan omfatte en aftenskole, der

 • går nye veje i og derfor rammer nye målgrupper
 • skaber et miljø, der emmer af læring, glæde og fællesskab
 • gør en ekstraordinær indsats for sårbare eller udsatte mennesker

Årets Aftenskolekommune
Denne pris gives til en kommune, der har fokus på den folkeoplysende voksenundervisnings værdi og kvaliteter. 

Der kan være tale om en kommune, der

 • understøtter aftenskolernes rolle som det naturlige omdrejningspunkt for kultur, sundhed og læring
 • anvender aftenskolernes viden og kompetencer i den kommunale opgaveløsning
 • sikrer aftenskolerne rammer for nytænkning, udvikling og vækst